Lid worden en opzeggen

Het lidmaatschap bij Dojo 't Loo is gebaseerd op een half jaar en gaat in op de inschrijfdatum en loopt dan afhankelijk wanneer men lid wordt door tot 30 juni of 31 december. Daarna wordt het steeds stilzwijgend verlengd met een half jaar. Opzeggen dient voor 1 januari of voor 1 juli te gebeuren en kan uitsluitend bij ledenadministratie plaats vinden.

Hieronder wordt aangegeven hoe men lid kan worden of hoe men op kan zeggen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, deze is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-23057940 of email: ledenadministratie@dojotloo.nl.

Proeflessen

Voordat je lid wordt van onze vereniging doe je verstandig aan om eerst proeflessen te volgen van de sport waar je interesse in hebt. Weet je nog niet precies welke sport het gaat worden, dan volg je gewoon proeflessen van meerdere sporten. Voor het volgen van proef lessen kun je gewoon langs komen of eerst even contact openemen met de ledenadministratie, zij kunnen aangeven welk trainingsuur het meest geschikt is voor de proefles. Voor de sporten met speciale kleding hebben wij leenpakken beschikbaar die je tijdens de proeflessen kunt dragen. medlt je voorafgaand aan de proefles bij de leraar of de mensen achter de bar, zij zullen je verder helpen met een leenpak.

Lid worden

Als je na het volgen van de proeflessen besluit om lid te worden van onze vereniging kun je je direct inschrijven door het inschrijfformulier op onze site in te vullen. Na inschrijven kun je meteen aan de trainingen deelnemen, dit zal vrijwel altijd de training zijn waar je ook de proeflessen hebt gevolgd.

Ongeveer een maand na de inschrijving zullen wij de eerste contributie afschrijven of ontvang je een factuur als je besluit om de contributie zelf over te maken. Bij deze eerste contributie zal ook het inschrijfgeld van € 10,00 in rekening worden gebracht.

De vereniging is gesloten op officiële feestdagen (tenzij anders vermeld). In het lesrooster zijn twee vakanties opgenomen, namelijk de zomervakantie en de kerstvakantie. Voor de jeugdlessen wordt daarnaast geen les gegeven in voor- en najaarsvakantie. De vakanties worden aangegeven op de kalender in de dojo en op de website. Tijdens de vakanties loopt de contributie gewoon door.

Mocht je door ziekte of blessures voor langere tijd niet in staat zijn om aan de lessen deel te nemen, meldt dirt dan bij de ledenadministratie, meestal zullen wij in dat geval de betaling van de contributie tijdelijk opschorten.

Voor een aantal sporten kun je ook lid worden van de betreffende sportbond. De trainers zullen aangeven of en wanneer dat voor jou van toepassing is. Het lidmaatschap van de sportbond staat los van het lidmaatschap van onze vereniging, de aan de sportbond verschuldigde contributie zal zelf met de betreffende sportbond verrekend moeten worden.

Privacy Policy Sportvereniging Dojo ’t Loo

Als Sportvereniging Dojo ’t Loo hechten we grote waarde aan het beschermen van uw privacy. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Opzeggen

Opzeggen dient voor 1 januari of voor 1 juli te gebeuren en kan uitsluitend bij ledenadministratie plaats vinden. Maak hiervoor gebruik van het opzegformulier op de site. De opzegging wordt door de ledenadministratie per email bevestigd. Deze email is het bewijs van uitschrijven bij onze vereniging, bewaar deze dus goed!

Bij niet tijdige opzegging blijft men de contributie verschuldigd tot de eerstvolgende vervaldatum.

Het evt. lidmaatschap van de sportbonden dient men zelf bij de betreffende sportbond op te zeggen.

Per 1 december 2011 gelden er andere regels voor de stilzwijgende verlenging van abonnementen. Deze regels gelden echter niet voor (sport)verenigingen. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven. De officiële bekendmaking van deze wijziging van de wetgeving kan men hier vinden.