Veilig sporten

Vertrouwenscontactpersoon

Dojo 't loo wil een prettige en veilige sportsfeer creëren voor elk van zijn leden. Helaas heeft onderzoek aangetoond dat er binnen de sport grensoverschrijdend gedrag plaats vindt. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaand: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie en andere vormen van intimidatie.
De vertrouwenscontactpersoon binnen dojo 't loo is het aanspreekpunt om grensoverschrijdend gedrag mee bespreekbaar te maken, zowel voor de leden, ouders van leden, trainers en coaches.
De vertrouwenscontactpersoon is geen hulpverlener wel luistert zij naar uw verhaal en denkt met u mee om tot een oplossing te komen. Indien nodig zal de vertrouwenscontactpersoon u doorsturen naar andere instanties.

Binnen Dojo 't Loo vervult Alice Kroon de rol van vertrouwenspersoon.
Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon kan via de mail: vertrouwenspersoon@dojotloo.nl

Veilig sporten

Andere manieren waarop dojo 't loo probeert een zo veilig mogelijk sportklimaat te creëren is door een aannamebeleid te hanteren voor vrijwilligers. Hieronder valt het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en dienen vrijwilligers zich te houden aan de gedragsregels van de NOC*NSF voor trainers/coaches en begeleiders.